Förskolan <3 IKT

Mina tankar kring användandet av IKT i förskolan

Reflektion kring första tiden med iPad

 Jag har funderat en hel del på vad syftet med iPaden är. Ska den vara en leksak, ett skapande verktyg, kommunikationsmedel eller ett lärande verktyg där man kan skönja en utveckling i barnens tillägnande av erfarenheter vid användandet av den. Tänker nog att den kan vara allt detta, huvudsaken är att man har funderat och är medveten om vad man ska använda den till.

För mig har det under introduktionen av iPaden handlat om att göra barnen nyfikna på ett nytt verktyg för dem att använda och fråga efter precis som det frågar om de kan få ett visst pussel eller spel eller kanske de där extra fina pennorna som man kan få rita med. Jag har låtit alla använda iPaden, stora som små och då även mina kollegor som självklart oxo måste lära sig hantera den. Det lustiga är att i den här processen kan det lika gärna vara barnen som visar de vuxna hur man ska göra som tvärtom och det tycker jag är spännande. Vi lär av varandra!

För ett par veckor sedan fick jag mig en tankeställare kring varför vi ska använda iPaden och till vilket syfte. Det var eftermiddag och ca 6 barn kvar, alla barn satt och degade med playdo väldigt koncentrerade och samarbetet mellan barnen var på topp. Ett barn (1,6år) sprang runt sysslolös, tänkte då  ”aha…nu kan hon få testa ipaden medan de andra sitter här och degar”. Jag sätter flickan bredvid de andra vid bordet och plockar fram iPaden, öppnar en app där man väljer bland olika djur och får höra deras läten. Det som händer när iPaden kommer fram är att barnen från att vara helt fokuserade på leken kring degen helt plötsligt vill avsluta allt för att också leka med iPaden. För mig blev det en mindre chock att se hur allt runt omkring blev oviktigt och det ända som gällde var den här iPaden. Alla barn ville vara med och de pratade i mun på varandra och försökte tränga sig förbi varandra för att få sitta så nära iPaden de kunde och helst hjälpa flickan eller stjälpa genom att själva få trycka på djuren.

Den här situationen fick mig att fundera, blir det så att man inte vill göra något annat när en iPad eller en dator tas fram så anser inte jag att syftet med att göra digitala verktyg till en del av barnens vardag på förskolan uppfylls. Mitt mål med att implementera digitala verktyg i verksamheten är att det ska vara ett verktyg/redskap som vilket annat, som jag nämnt tidigare. Diskuterade detta smått med mina kollegor och jag kände att jag under resten av veckan blev mer återhållsam med att plocka fram iPaden. Jag behövde fundera på hur jag skulle göra detta fortsättningsvis. Såklart tänkte jag också att just då var iPaden en nyhetens behag och det är alltid spännande med nya leksaker och pussel så varför skulle inte den här vara lika spännande.

En till två veckor senare ser jag att det är en helt annan attityd till iPaden, den har nu använts en hel del bland barnen och smått börjar den faktiskt bli en del av barnens alla verktyg. En eftermiddag när barnen börjar vakna upp från vilan kommer en lite tjej på 2,5 år sätter sig i soffan hos min kollega och frågar ”Kan jag få iPaden?”, självklart får hon den och hon plockar själv fram memory och börjar spela.

Under denna situation som uppstod en eftermiddag i december såg jag dock även andra saker, mer positiva saker som jag tidigare haft som argument för att de digitala verktygen verkligen borde ha en plats i förskolan. I denna iver över iPaden var det flera barn i åldern 1,5 – 3,5 år som tillsammans började samarbeta kring den aktivitet som var aktuell. De äldre barnen bad den yngre flickan att trycka på olika djur och visste hon inte vilket djur det var som de föreslog så visade de henne och när vi senare skulle plocka undan hade flera av djuren blivit mer kända för henne. Hon benämnde djuren samtidigt som hon tryckte på dem. Jag menar att man ofta i situationer där iPaden eller datorn kommit fram fått se ett samspel mellan barnen där de kommunicerar kring vad de gör och gärna hjälper varandra om någon inte förstår eller vet hur man ska göra.

 

Lärarstudenten är numera förskollärare och IKT-ansvarig!

Nu är jag som sagt inte lärarstudent längre. Är examinerad lärare mot yngre åldrar och IKT-pedagog. Har börjat jobba på en förskola i Östra Mölndal och trivs väldigt bra. Jag har fått i uppdrag att leda arbetet kring IKT tillsammans med en kollega. Det är spännande och utmanande men ack så svårt….trodde aldrig jag skulle säga det men det är svårt att hinna med allt. Men jag har tänkt och nu ska jag försöka hinna med att blogga åtminstone 1 gång i veckan här. Ni får följa mig i mitt arbete främst kring hur man kan implementera IKT i förskolan. Det som är extra spännande tycker jag är hur man använder de digitala verktygen bland de yngsta barnen, 1-3åringar. Kommer också fundera en hel del kring kommunikation och specialpedagogik, hur kan de digitala verktygen stötta de barn som inte har det verbala språket. Vilka alternativa verktyg och kommunikationssätt finns att använda för att alla ska få samma möjlighet till språket.

Sedan en vecka tillbaka testar jag en IPad. Syftet med att testa den på förskolan är att få ett hum om ifall det är ett verktyg för barnen och för oss i vår vardagliga verksamhet.

Animoto…

Jag har under ca 2 veckor förberett en muntlig presentation som jag idag haft i skolan och från början tänkte jag använda mig av Animoto. Animoto är ett onlineverktyg för presentationer av bildspel. Jag registrerade mig för gratisversionen vilket innebär att du har 30 sek till förfogande när du skapar ett bildspel. Jag tycker det är lite för lite tid, men det kan också bero på att jag ville att bilderna verkligen skulle komma fram och helst stanna till för någon sekund, vill man inte det så är det ett jättebra verktyg. Det blir ett väldigt proffsigt bildspel bara av några få val, vilket gör att alla kan skapa ett snyggt bildspel med Animoto!

Jag tänker att detta verktyg är lätt att använda på förskolan både för barn och pedagoger. För pedagoger som känner sig osäkra på hur man gör bildspel är det här ett utmärkt verktyg att ändå få till häftiga bildspel med. Däremot verkar det inte som att man kan spara ner bildspelen till datorn utan det går bara att se dem online. Skulle man vilja ladda ner bildspelen till sin dator måste man ha betalversionen av Animoto.

Så här kan ett bildspel se ut!

Create your own video slideshow at animoto.com.

Var börjar man arbetet med IKT

Jag har under snart 1 1/2 års tid läst, funderat och försökt praktisera mina ambitioner om att använda IKT i förskolan. Jag har haft möjlighet att testa mina teser under de perioder som jag haft VFU. Min första VFU-period valde jag att vara i en 1:a, där hade jag ett projekt jag kallade ””Sagor på datorn – en mashup av Tegnér och Trageton”. Detta projekt gick ut på att få barnen uppmärksamma på hur man kan använda datorn till andra saker än att spela på. Barnen fick skriva, rita, skanna, spela in berättarröst och skapa egna digitala sagor. Jag lyckades t.o.m att få sagorna publicerade på klassens yta på skolans hemsida. Kolla in alla sagorna här

Nästa projekt jag körde igång var i förskolan. Jag valde att arbeta med färg och form, och även här var tanken att visa barnen andra användningsområden för datorn än att bara spela på. Jag tog hjälp av lektion.se, Ingelas lekstuga och sagokistan för att få inspiration till sånger och lekar. Jag fann även en väldigt bra blogg som skrivs av Ulla-Karin Lundgren-Öhman, hon gav mig inspiration genom en film som visar hur barnen själva använder sig av digitalkameran. Mitt projekt syftade alltså till att sätta kameran i händerna på barnen och göra dem delaktiga i skapandet av ett bildspel där text eller ljud fanns med.

Det jag gör nu som ett sista projekt är att ännu en gång sätta kameran i händerna på barnen och visa dem hur man kan skapa på digitalt vis.

När jag skulle gå in i förskolan igen och börja arbeta för att pedagoger använder sig mer av IKT i sin verksamhet med barnen fick jag fundera mycket över hur man ska gå tillväga. Jag kom fram till att det handlar om att så frön, små små frön som kan sätta sig och gro i verksamheten. En bra inkörsport till arbetet med IKT i verksamheten går genom digitalkameran. Digitalkameran är det IKT-verktyg som används flitigast och som pedagoger idag är vana vid.

Mitt tips på hur man kan komma igång med IKT i förskolan går alltså genom kameran. Låt barnen få vara fotograferna, låt dem visa er och föräldrar deras perspektiv på vardagen i förskolan. Låt även barnen vara med när bilder på kameran överförs till datorn, låt dem berätta om bilden de tagit. Om tid och möjlighet finns skriv ner det barnen säger eller varför inte spela in dem! En av de viktigaste sakerna med detta är att hela tiden låta barnen vara med i processen, från det att bilden tas tills den publiceras. Hur man publicerar bilderna är såklart olika, men jag tycker det är jättebra med digitalramar eller bloggar/hemsidor där föräldrar och barn tillsammans kan gå in och titta på bilderna och kanske kan barnen berätta mer om vad de gjort på förskolan. Jag tror det är viktigt för barnen att få reflektera över vad de gjort för att kunna omvandla erfarenheterna till kunskaper.

Nu kör jag!

Nu har jag bestämt mig, det blir denna blogg som jag ska använda för att komma ut med mina funderingar och tankar kring förskolan och IKT.

Välkommna hit!

Min tanke med den här bloggen är att få ut mina funderingar och idéer på hur man skulle kunna utveckla IKT i förskolan. IKT står för Information Kommunikation och Teknik, vilket är en del av vårt samhälle idag på alla nivåer. Barn som går på förskolan idag är födda in i den digitala världen, för dem är datorn, digitalkameran, mobiltelefonen helt vanliga redskap som finns att tillgå. De ser inte någon skillnad på att använda en dator och att lägga ett pussel, ändå får de inte använda datorn på samma villkor som de får använda pusslet.

På den här bloggen vill jag dela med mig av mina kunskaper, idéer, råd och tankar, men jag vill också få tillbaka kunskap, idéer, råd och tankar från er! Tillsammans med er andra lärarstudenter, pedagoger, förskollärare, IT-pedagoger och alla andra intresserade vill jag sträva efter att skapa en förskola där IKT blir en del av verksamheten och ett kompletterande verktyg i barnens lärande.

På återseende!